Struktura žárupevných ocelí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce pojednává o struktuře žáropevných ocelí, o tečení, druzích zpevnění, tepelném zpracování. Práce je zpracována formou rešerše s použitím informací z uvedené literatury. Obsahuje přehled používaných ocelí rozdělených podle typu matrice struktury oceli, pojednává o vzniku a mechanismech creepové deformace a poskytuje přehled a zhodnocení jednotlivých druhů zpevnění z hlediska jejich využitelnosti pro zvýšení creepové odolnosti ocelí. Zvláštní kapitoly jsou věnovány precipitačnímu zpevnění, minoritním fázím vyskytujících se v ocelích a tepelnému zpracování žáropevných ocelí.
This work is a compilation essay about structure of heat-resistant steels, creep, strengthening and heat treatment based on available literature sources. The main chapters of the work deal with creep deformation, its mechanisms and the ways of strengthening used in heat-resistant steels. Separate chapters deal specifically with precipitation strengthening, minority phases that can be found in heat-resistant steels and their heat treatment.
Description
Citation
SKÝBA, P. Struktura žárupevných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO