Návrh marketingové strategie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie. První část práce je věnována teorii marketingu, která je nutná pro pochopení dané problematiky. Druhá část je věnována analýzám firmy, ve kterých jsou využity poznatky z první části. Na základě těchto analýz byly navrženy návrhy s cílem posílení tržní pozice podniku a zvýšení povědomí u zákazníků.
The bachelor thesis focuses on design of marketing strategy. The first part of the work is devoted to marketing theory which is necessary for understanding this issue. The second part is devoted to analysis of the company in which findings from the first part are used. Based on this analysis proposals were made for strengthening market position of the company and increasing awareness among customers.
Description
Citation
PÁSLER, T. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Kába, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO