Odhad kvality signálů EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie a nakonec o typech rušení, které mohou během měření nastat. Následující praktická část se bude zabývat publikovanými metodami a vlastním návrhem metody pro odhad kvality signálu a jejich testování na umělých a reálných datech.
This bachelor thesis deals with the question of estimation of the quality of the ECG signals, which is a key parameter for determining the diagnosis. The theoretical part deals with the basic knowledge concerning cardiac physiology, electrocardiography and finally the types of interferences that can occur during the measurement. The following practical part will deal with the published methods and the proposal of methods for estimating signal quality and their testing on artificial and real data.
Description
Citation
POSPÍŠIL, J. Odhad kvality signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-08-29
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš okomentoval nevhodný formát citací. Ing. Mézl položil otázku, zda je výstup z metody SNR spojitý? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO