Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti a predikcí potencionálního vývoje za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy a využití statistických metod. První část je zaměřena na teoretická východiska. V druhé části – praktické, jsou obsaženy vybrané ukazatele finanční analýzy a statistické metody jako analýza časových řad a regresní analýza. Následně na základě získaných výsledků v závěru práce jsou doporučeny návrhy na zlepšení stávající situace společnosti.
The bachelor thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company and the prediction of the potential development with the help of selected indicators of financial analysis and the use of statistical methods. The first part focuses on the theoretical background. In the second part - practical, there are selected indicators of financial analysis and statistical methods such as time series analysis and regression analysis. After that, on the basis of the results obtained at the end of the work, suggestions are suggested to improve the current situation of the company.
Description
Citation
HLAVÁČKOVÁ, M. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázky oponentky – odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Proč jste neanalyzovala data za rok 2017? Proč v práci chybí výkaz zisku a ztrát? Budou mít pohledávky a závazky vliv na výsledek hospodaření společnosti? – odpovězeno Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. – Kolik je společnost ochotna investovat do vašich marketingových návrhů? Konzultovala jste vaše návrhy s analyzovanou společnosti? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO