Navrhování staveb a městská zeleň

but.committeeDoc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - tajemník, Ing. Tereza Komárková, Ph.D. - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka při své prezentaci diplomové práce představila cíle práce, která je věnována tématu městské zeleně a zelené infrastruktury v městské zástavbě. Popsala část městské zástavby, která byla vybrána pro terénní průzkum v rámci vypracování diplomové práce. Studentka představila nejčastější problémy při plánování, správě a údržbě, se kterými se města potýkají. V závěru prezentace zhodnotila stávající stav sledované oblasti a provedla doporučení. Dále byly položeny dotazy oponentky Ing. Jany Gottvaldové, Ph.D.: 1. Jaké jsou nečastější chyby při umísťování zeleně v rámci městské zástavby. Prosím vysvětlit na obrázku. 2. Jaké jsou vhodné místa pro umístění městské zeleně. 3. V kap. 5.5 je uvedeno, že množství zálivky ovlivňují nesprávně provedené úpravy pozemních komunikací. Prosím o vysvětlení, jaké to jsou úpravy. 4. Lze vytvořit obecnou metodiku, kterou by se jednotlivá města mohla řídit? Co by taková metodika měla obsahovat. Na položené dotazy studentka odpověděla bez váhání. Následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. O kolik je možné snížit teplotu v dané oblasti díky výsadbě zeleně? Proč je zeleň v městské zástavbě důležitá? Jaké jsou hlavní aspekty? Ing. Dušan Hradil Byly v rámci diplomové práce řešeny zelené střechy? Na položené dotazy studentka odpověděla s lehkými zaváháními.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMěstské inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRemeš, Josefcs
dc.contributor.authorCacková, Annacs
dc.contributor.refereeGottvaldová, Janacs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:56:39Z
dc.date.available2022-02-08T04:56:39Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématem zelené infrastruktury a jejím významem ve městě. Práce shrnuje 10 vybraných problémů a opatření, se kterými se města v rámci plánování a navrhování zeleně setkávají. Praktická část hodnotí konkrétní stav správy a údržby městské zeleně v Brně v Björnsonově sadu a okolí fakulty stavební. Z analýzy současného stavu a z rešerše problémů vyplývá, že řešené území má jisté rezervy ve spravování a péči o veřejnou zeleň. Nejen, že chybí povědomí o potřebách stromů, ale také znalosti klimatických změn, v jejichž důsledku dochází k přehřívání měst. Na tyto změny je potřeba reagovat a využívat všech možných opatření, která jsou dostupná.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the topic of green infrastructure and its importance in a city. The work presents ten selected problems and precautions that cities encounter in the process of planning and designing the greenery. The practical part evaluates the current state of the administration and maintenance of urban greenery in Björnson Park near the Faculty of Civil Engineering in Brno. The analysis of the current situati-on and the problem research showed that the analyzed area has certain deficiencies in the management and care of public greenery. We not only observe a lack of awareness of trees and their needs but also face insufficient knowledge of climate change, which causes cities to overheat. It is necessary to respond to these changes and use all pos-sible precautions that are available.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationCACKOVÁ, A. Navrhování staveb a městská zeleň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141826cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203715
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzeleňcs
dc.subjectinfrastrukturacs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjectkořenycs
dc.subjectgreeneryen
dc.subjectinfrastructureen
dc.subjectmaintenanceen
dc.subjectplanningen
dc.subjectrootsen
dc.titleNavrhování staveb a městská zeleňcs
dc.title.alternativeGreen architecture design and infrastructure in citiesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-03cs
dcterms.modified2022-02-07-18:00:04cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141826en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:56:39en
sync.item.modts2022.02.08 04:20:08en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
87.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58758.pdf
Size:
70.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58758.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58794.pdf
Size:
69.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58794.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141826.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141826.html
Collections