Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je analýza současné úrovně motivace zaměstnanců ve společnosti XY s. r. o. a návrh na rozvoj motivačního programu. Tato analýza se zaměřuje především formou dotazníkového šetření na spokojenost zaměstnanců ve společnosti a používané motivační nástroje. Na základě vyhodnocení potřeb zaměstnanců navrhuje změny motivačního programu vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti práce v organizaci.
The subject of this bachelor’s thesis is an analysis of current levels of employee motivation in XY s. r. o. company and a proposal to develop an motivational program. This analysis focuses primarily through a questionnaire survey on employee satisfaction in the company and used motivational tool. The bachelor’s thesis proposes improvements to incentive program to improve productivity and effectiveness of the organization based on needs assessment of staff.
Description
Citation
JAŠKOVÁ, I. Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO