Ocelová konstrukce přístřešku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Nová ocelová konstrukce čerpací stanice PHM. Návrh tvaru a rozměrů konstrukce. Výpočet vnitřních sil a dimenzování hlavních nosných prvků pro dvě varianty. Porovnání variant. Statický výpočet pro vybranou variantu. Půdorys ocelové konstrukce 12 m x 18 m. Vybraná varianta je tvořena vazníky, vaznicemi a sloupy. Světlá výška konstrukce je 4,10 m.
A new steel structure of a gas station. Shape and dimensions design. Determination of innerforces and dimensioning of main bearing elements for two variants. Comparison of variants. Structural analysis of the choosen variant. Section plan of steel structure is 12 m x 18 m. Choosen variant is created by beams, purlins and columns. Height of construction is 4,10 m.
Description
Citation
KUBA, C. Ocelová konstrukce přístřešku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO