Návrh datových sítí poskytovatelů připojení k Internetu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá technikami pro návrh datových sítí. Jsou zde popsány skupiny protokolů STP a virtuálních sítí VLAN, které jsou v dnešní době stále hodně používané. Dále jsou zde popsány moderní techniky pro návrh datových sítí, jako jsou protokoly PB, PBB a SPB. Závěrem práce je laboratorní úloha zabývající se sítěmi VLAN a QinQ.
This bachelor thesis deals with techniques for designing data networks. They described a group of protocols STP and virtual networks VLAN that are still getting a lot of use. They are further described advanced techniques for the design of data networking protocols such as PB, PBB and SPB. Conclusion of work is a laboratory exercise dealing with the VLAN and QinQ.
Description
Citation
VODEHNAL, S. Návrh datových sítí poskytovatelů připojení k Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Uveďte směrovací protokol, který také dokáže zamezit tvorbě smyček v síti a jak tento protokol funguje? Odpovídal nepřesně, popletl směrovací protokoly.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO