Sportovní hala

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V rámci této bakalářské práce se budu zabývat návrhem nosné konstrukce sportovní haly pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková) situovanou v oblasti města Brno, přičemž půdorysné rozměry této konstrukce jsou cca 36 m x 48 m a světlé výšce cca 8 m. Příčnou vazbu haly tvoří vazníky, které jsou uloženy kloubově na čepovém spoji. Prostorové ztužení zajišťují příčná ztužidla. Součástí práce je výkresová dokumentace skládající se z dispozičního výkresu, příčných řezů, výrobního výkresu vazníku a vybraných detailů.
This bachelor 's thesis deals with a project of roof load -bearing structure for common sports ( handball , football , tennis, volleyball , basketball ) of a sports hall situated in the city of Brno. Groun plan scantlings of the con - struction are of 36 x 48 m and clearance of 8 m. Hall travers bond is composed of trusses, which are hinged to pivot joints. Spatial rigidity is made safe due to sway bracings. The thesis includes documentation composed of layout drawing, cross section, drawing of production and drawing of selected details.
Description
Citation
SENGEROVÁ, I. Sportovní hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO