Pokročilá analýza pohybujících se objektů v dopravě

but.committeedoc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kohout (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci. Student před komisí přiznal, že některé části textů zkopíroval a neuvedl zdroj. Neuspokojivě zodpověděl položené otázky. Otázky: Jak je možné ověřit funčnost aplikace? V práci není popsaná a zdrojové kódy nejsou přiloženy.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKiac, Martincs
dc.contributor.authorHora, Adamcs
dc.contributor.refereeDejdar, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:22Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:22Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce řeší problém sledování objektů živě z kamer nebo z kamerových záznamů. Cílem také je vytvořit si vlastní datovou sadu, použitelnou při řešení dopravních situacích a analýzu pro rozpoznávání a klasifikaci předmětů. Pro vyhodnocení byla požita metoda YOLO s podporou OpenCV. Výsledkem je program, do kterého lze vkládat silniční záznamy nebo použít živý přenos z kamery umístěné tak, aby měla v záběru pozemní komunikaci. Výstupem programu je zjištění počtu motorových vozidel v daný okamžik a průměrný počet vozidel, které se za danou dobu na komunikaci nacházely. Videa, ze kterých je datová sada vytvořena, poskytl vedoucí práce. Hlavním přínosem práce je možnost sledování hustoty provozu v daných časových intervalech.cs
dc.description.abstractThis thesis solves the problem of monitoring objects from live streams or camera recordings. The aim is also to create your own data set usable in solving traffic situations and analysis for object recognition and classification. The YOLO method with OpenCV support was used for evaluation purposes. The result is a program in which road recordings can be inserted or live broadcasts can be used from a camera positioned so that it captures the road. The output of the program is to find out the number of motor vehicles at any given moment and the average number of vehicles that were on the road during given periods of time. The videos from which the data set is created were provided by the thesis supervisor. The main benefit of this work is the ability to monitor traffic density at given time intervals.en
dc.description.markFcs
dc.identifier.citationHORA, A. Pokročilá analýza pohybujících se objektů v dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141227cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205471
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdarknetcs
dc.subjectYOLOcs
dc.subjectYOLOv4cs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectneuronové sítěcs
dc.subjectCNNcs
dc.subjectdetekce objektů v obrazecs
dc.subjectdopravní datová sadacs
dc.subjectdarkneten
dc.subjectYOLOen
dc.subjectYOLOv4en
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectC++en
dc.subjectartificial neural networksen
dc.subjectCNNen
dc.subjectobject detection in the imageen
dc.subjecttraffic data seten
dc.titlePokročilá analýza pohybujících se objektů v dopravěcs
dc.title.alternativeAdvanced analysis of moving objects in transporten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-15:01:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid141227en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:22en
sync.item.modts2022.06.15 08:15:13en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
31.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141227.html
Size:
6.51 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141227.html
Collections