Návrh rozvoje motivačního programu ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje současný motivační program ve společnosti MCG REAL, a.s. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti teoretických přístupů k motivaci. V praktické časti bakalářské práce je představena firma MCG REAL, a.s. Dále jsou v této části uvedeny výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci firmy. Závěrečná část práce navrhuje změny motivačního programu, které povedou ke zvýšenému výkonu zaměstnanců.
Bachelor´s thesis is analysing contemporary of motivational program in the company MCG REAL a.s. The theoretical part summarizes the findings from theoretical approaches to motivation. The practical part of this work is presented MCG REAL company, and Furthermore, this section gives results of a survey conducted among company employees. The last part proposes amendments to the incentive program, which will lead to increased employee performance.
Description
Citation
MAZÁNKOVÁ, K. Návrh rozvoje motivačního programu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Martina Sochorcová (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO