Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí střední a východní Evropy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce popisuje problematiku bankrotního rizika. Blíže rozvádí pojmy související s bankrotem, představuje finanční analýzu jako nástroj hodnocení finanční situace podniku a konkrétně se soustředí na predikční bankrotní modely. Představeny jsou taktéž metodologická tvorba modelů a způsob testování přesnosti ROC křivkami. Práce dále provádí hodnocení efektivnosti pro pět vybraných modelů v sektoru malých a středních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu střední a východní Evropy. Závěrečná část se věnuje možným úpravám modelů ke zvýšení přesnosti predikce.
Bachelor’s thesis describes issues of bankruptcy risk. It fleshes out key concepts related to bankrupt, introduces financial analysis like a instrument of evaluation enterprise financial situation and specifically deals with prediction bankruptcy models. Metodology of model construction is introduced and ROC curves as an efficiency testing method. Case study makes evaluation of accuracy for five chosen models in sector small and medium enterprises manufacturing industry of central and eastern Europe. Concluding part narrates possibility modification of models for accuracy increase.
Description
Citation
HONZÍČEK, Š. Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí střední a východní Evropy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího práce – zodpovězeno Otázky oponenta práce – zodpovězeno Otázky členů komise – doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. – Charakterizujte přínos pro podnik, který by měl zájem s touto prací spolupracovat. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO