Právne a etické aspekty 3D biotlače

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Altmetrics
Abstract
Tak ako každá nová revolučná technológia, aj technológia biotlače má okrem množstva prísľubov a výhod aj množstvo výziev, ktoré je potrebné správne pomenovať a venovať im náležitú pozornosť. Cieľom tohto článku bude preto aspoň čiastočne pomenovať vyvstávajúce etické a právne aspekty a výzvy biotlače skúmaním etického a právneho rámca biomedicínskeho výskumu a biotlače v právnom prostredí Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie, a vysloviť prípadné návrhy ich riešenia.
Description
Citation
Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. s. 234-241. ISBN 978-80-214-6173-4
http://trendybmi.cz/konference/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO