Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje současnou podobu motivačního programu společnosti MITAS a. s., nejsilnějšího konkurenta a spokojenost zaměstnanců. Na základě dotazníkového šetření navrhuje reálné změny současného motivačního programu, které by měly vést ke zlepšení výkonnosti, efektivnosti práce v organizaci a zlepšily celkovou spokojenost zaměstnanců.
This bachelor thesis analyzes the current state ot the motivational program of MITAS a. s. company, the strongest competitior and the satisfaction of the employees. Based on the survey suggests a real change in the current motivational program, which should lead to improved performance, effectiveness of work in the Organization and to improve overall employee satisfaction.
Description
Citation
SMÝKALOVÁ, B. Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO