Biopaliva nové generace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými generacemi biopaliv. Jejich výhodami i nevýhodami a problematikou spojenou s jejich použitím v praxi. První část je zaměřená převážně na legislativu a seznámení s problematikou biopaliv jako celku. Druhá část je zaměřena na seznámení a popis jednotlivých biopaliv s příklady využití v praxi. V závěru práce je provedena analýza jednotlivých generací, zastoupení na trhu s palivy a jejich účinností.
This bachelor's thesis deals with different generations of biofuels. Their advantages and disadvantages and problems associated with their use in practice. The first part of the theses focuses on legislation and acquaintance with the issue of biofuels as a whole. The second part is focused on acquaintance and description of individual biofuels with examples of use in practice. At the end of the work there is an analysis of individual generations, representation in the fuel market and their efficiency.
Description
Citation
PRAŽÁK, V. Biopaliva nové generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Ján Poláčik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Zamýšlel jste se nad zdroji oxidu uhličitého? Zodpovězeno. 2. Věděl byste instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v ČR? Částečně zodpovězeno. 3. Jaká je učinnost PEM článku? Nezodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO