Posouzení společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančních ukazatelů společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. za pomoci statistických metod. Vybrané finanční ukazatele a problematika časových řad je nastíněna v teoretické části. V praktické části budou popsány výsledky analýzy vybraných finančních ukazatelů za pomoci časových řad a regresní analýzy a jejich predikce do budoucna. Výsledky analýzy budou dále sloužit jako podklad pro možné stanovení cílů a strategií podniku.
Bachelor´s thesis is focused on the evaluation of the financial indicators of the company DECOSPAN CZ, s.r.o. with the help of statistical methods. Chosen financial indicators and questions of time series are outlined in the theoretical part. In the practical part there will be described results of analysis of chosen financial indicators with the help of time series and regression analysis and their prediction to the future. Results of analysis will be served as a basis for possible determination of objectives and strategies of the company.
Description
Citation
SKOČÍK, M. Posouzení společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO