Pásový dopravník pro slévárenský písek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník pro slévárenský písek dle zadaných parametrů. Úvodní část je zaměřena na popis a rozdělení pásových dopravníků. Hlavními částmi práce jsou popis zvolených komponent a konstrukčních řešení a funkční výpočet provedený dle normy ČSN ISO 5048. K práci je přiložena výkresová dokumentace.
The aim of this bachelor thesis is to design belt conveyor for foundry sand according to specified parameters. The introductory part is focused on description and classification of belt conveyors. The main parts of the thesis are describes of chosen components and construction solutions and the functional calculation carried out according to ČSN ISO 5048. The thesis is accompanied by technical drawings.
Description
Citation
SONBERGER, V. Pásový dopravník pro slévárenský písek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO