Design a vývoj plug-in nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Plug-in je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost. Obvykle využívá připraveného rozhraní aplikace zvaného API. Množství programů nabízí programátorům možnost použít jejich API (aplikační rozhraní) s možností rozšířit funkčnost příslušného programu.
A plug-in is software that does not work independently, but as an add-on module to another application, thus extending its functionality. It usually uses a ready-made application interface called an API. Many programs offer programmers the ability to use their API (application interface) with the ability to extend the functionality of the program.
Description
Citation
BAŘÁK, Š. Design a vývoj plug-in nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
MgA. Vojtěch Vaněk (předseda) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen) MgA. Jozef Ondrík (člen) M.Sc. Denisa Kollarová (člen) Mgr. Miroslav Maixner, Ph.D. (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vladimír Kudělka (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba začíná představením bakalářské práce a jejího tématu prostřednictvím prezentace, jež mj. zahrnuje ukázku samplů hlasové A.I. Autor prezentaci průběžně komentuje a doplňuje o videoukázky a připojuje informace o internetovém rozhraní prezentované aplikace. Následuje přečtení posudků vedoucí práce a oponenta. Student odpovídá na dotazy, jež v posudcích zazněly. Poté je otevřena rozprava, v níž student plynule a věcně odpovídá na dotazy členek a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO