Návrh výroby podložky krytu zapalování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce řeší návrh technologie výroby podložky krytu zapalování z materiálu ocel 11 321 o tloušťce 1 mm se zinkovou povrchovou úpravou. Slouží jako část systému utěsnění motoru motocyklů. Dílec je rotačního tvaru o průměru 35 mm a je tvořen středovým prolisem a dírou. Velikost série je 25 000 kusů za rok. Je zvolena výroba postupovým sdruženým nástrojem ze svitku o rozměrech 1200 x 500 mm. Jsou zvoleny 3 tvářecí operace s jedením mezikrokem, které jsou realizovány technologiemi stříhání a ražení. Je zjištěna potřebná tvářecí práce 476 kJ a síla 267 kN, podle kterých je zvolen výstředníkový lis PRESSIX CNV4. Stroj je zaveden do automatizované výrobní linky Shungdar SJD a SJK, která je tvořena rovnačkou, odvíječkou a podavačem.
The thesis solves the design of the technology of production of the ignition cover pad made of steel 11 321 with a thickness of 1 mm with zinc surface treatment. It serves as part of the motorcycle engine sealing system. The part is rotating in shape with a diameter of 35 mm and consists of a central extrusion and a hole. The size of the series is 25,000 pieces per year. Production by a progressive compound tool from a coil with dimensions of 1200 x 500 mm is chosen. 3 forming operations with eating between steps are selected, which are implemented by cutting and embossing technologies. The necessary forming work of 476 kJ and the force of 267 kN are determined, according to which the PRESSIX CNV4 eccentric press is chosen. The machine is introduced into the automated Shungdar SJD and SJK production line, which consists of a straightener, unwinder and feeder.
Description
Citation
DOSTÁL, M. Návrh výroby podložky krytu zapalování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Hodnota Rm je v tabulce na str. 19 tvrdost? otázka byla plně zodpovězena 2. Jak funguje vyhazovač? otázka nebyla zodpovězena 3. Jak se uvolní plech po lisovací operaci? otázka byla částečně zodpovězena 4. Jakou tloušťku mají vodící lišty? otázka nebyla zodpovězena 5. Lze zvolenou technologii výroby nazvat ražením? otázka byla částečně zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO