Povelovací zařízení pro anténní rotátor řízené z PC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá rozborom a návrhom zariadenia pre ovládanie rotátoru offsetovej antény riadeného počítačom. Vysvetľuje princíp satelitného vysielania a smerovania pozemných antén. Opisuje návrh jednotlivých obvodov, dosky plošných spojov a programového riešenia. Zariadenie je modernizáciou existujúcej povelovej jednotky.
This thesis is focused on the analysis and proposal of the device used for the control of the rotator for the offset antenna controlled by the computer. It explains the principle of the satellite transmitting and aiming the earth-bound antennas. It describes the designs of the individual circuits, printed circuit board and the programming solutions. Device will be the modernization of the existing positioning device.
Description
Citation
PETRA-KAJŇÁK, D. Povelovací zařízení pro anténní rotátor řízené z PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mikulášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavol Galajda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO