Elektronický mincovník pro proherní stroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektronického mincovníku pro proherní stroj. Mincovník slouží pro verifikaci žetonů vlastního návrhu, jejich příjem a výdej. Je navržen pro nadřazený systém, se kterým komunikuje po sériové lince (USART). V práci je dále provedena krátká rešerše komerčně dostupných mincovníků, způsoby používané k rozpoznávání a verifikaci mincí.
This bachelor thesis deals with designing and construction of a coin acceptor for a loose-it-all machine. Coin acceptor is used for accepting, verifying and paying out proprietary tokens. It’s designed for a superior system, which communicates by a serial line (USART). Theoretical part of the thesis focuses on commercially avaiable coin acceptors and methods of verifying coins.
Description
Citation
DOLÁK, Š. Elektronický mincovník pro proherní stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce. Následně zodpověděl otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO