Posuzování významnosti procesních a energetických zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená závěrečná práce se zabývá popisem a aplikací metodiky určování návrhových rezerv u procesních a energetických zařízení na základě vyhodnocování jejich významnosti pro provoz. Předmětná metodika je teoreticky rozebrána, uvedena do kontextu návrhové praxe a následně demonstrována na příkladech. Zvýšená pozornost je v práci věnována aspektům tepelného návrhu zařízení na výměnu tepla, jakožto nezbytnému základu metodiky.
This work is devoted to description of methodology of determining process and power equipment design margins, which is based on assessment of a relative process importance of the equipment in question. The methodology is theoretically analysed, brought into context of common design practice and demonstrated on actual cases. Substantial part of this work analyses heat transfer in general as a base of heat exchanger design process.
Description
Citation
HORSÁK, J. Posuzování významnosti procesních a energetických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO