Termodynamika proudových motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci je zpracován přehled a základní rozdělení leteckých motorů podle konstrukčního principu a jejich využití se zaměřením na problematiku proudových motorů. Práce je zaměřena na konstrukci a funkci proudových motorů a jejich charakteristiky včetně rozboru jejich termodynamického pracovního cyklu a výpočtu tahové síly. Mezi vybrané představitele proudových motorů v této práci patří náporový motor, pulzní motor a motor turbokompresorový, turboventilátorový, turbovrtulový a propfan. V závěru je pak provedeno srovnání jednotlivých typů proudových motorů z hlediska jejich efektivnosti, spotřeby a produkce emisí.
This research introduces the reader to a brief analysis of various types of aircraft engines, with particular focus upon jet engines. Amongst the types of jet engines which will be covered are turboprop, turbojet, turbofan, ramjet, propfan, & the pulse engine. This body of work investigates the construction, operation and characteristics of these engines, including a analysis of their thermodynamic working cycle & the power of thrust produced. The main objective is to achieve a full comparison of the different kinds of engines using variables such as efficiency, fuel consumption and emission production.
Description
Citation
BÁRTEK, P. Termodynamika proudových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Doc. Štětina Co dosadit do vzorce pro termickou účinnost, když z motoru žádná práce nevychází? Zapálí se palivo samo, nebo je v motoru nějaké elektrické zapalování? Doc. Jaroš Jaké jsou kompresní poměry a jaká je výstupní teplota vzduchu z kompresoru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO