Algoritmizace pro podporu rozhodování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj cenových indikátorů, které se využívají k efektivnímu obchodování na burze. Součástí práce je technická analýza vybraného měnového páru v daném čase a na základě výsledků vytvoření efektivního indikátorů a testování v různých časových intervalech.
The bachelor thesis is focused on the development of price indicators, which are used for effective trading on the stock exchange. Part of the work is a technical analysis of the selected currency pair at a chosen time and based on the results of create effective indicators and test them at different time intervals.
Description
Citation
ŠIŠLÁK, P. Algoritmizace pro podporu rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
otázka oponent – odpovězeno Ing. Ondrák - Investoval byste dle vytvořeného modelu? odpovězeno Ing. Ondrák - Zkoušel jste strategii nasazovat např. na binární opce? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO