Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení finanční situace společnosti Alliance Laundry CE s.r.o. v letech 2013 až 2017 a následnou formulaci návrhů na zlepšení situace. V teoretické části jsou uvedeny důležité ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je následně provedena analytická část této práce. Analytická část práce obsahuje jednotlivé výpočty, znázorněné v tabulkách a graficky. Následně je zhodnocena celková finanční situace společnosti. V závěru práce jsou popsány návrhy na zlepšení současné situace podniku.
Bachelor’s thesis is focused on evaluation on the financial situation of the compane PROVEON, a.s. in the period of time 2013 till 2017 and then define ideas on the improvement of the currect situation. In the theoretical part there are defined important analyses and indicators of the financial analysis by which it is subsequently done analytic part ot the thesis. Analytic part of the thesis includes calculations which are displayed in the charts and graphs. Consequently is done overall evaluation of financial state of the company. In the conclusion of the thesis there are shown ideas for improvement of the current situation of the company.
Description
Citation
FRIEDL, P. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA -Proč jste zvolil index IN05? Zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Jaký vliv bude mít navrhované řešení na zadluženost společnosti? Zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Vysvětlete jednotlivé ukazatele IN05 a zaměřte se na jejich definování. Ing. Roman Ptáček, Ph.D. - Zaměřil jste se na náklady spojené s navrhovaných faktoringem? Zodpovězeno. Ing. Martin Mucha, Ph.D. - Jak byla navržena projektovaná splatnost pohledávek? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO