Vertikální farma

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Vertikální farmy, vertikála, slovo popisující podstatu významu tohoto druhu pěstování. Proč tedy stavíme vertikální farmy do oplechových hal a využíváme pouze potenciál regálů kladených nad sebe? Využijme potenciálu této technologie a velké adaptability rostlin k novému prostředí a vytvořme nový zdroj potravy fungující lokálně a v nepřetržitém provozu. Nejen, že by to přineslo výhodu dostupnosti potravin místních i cizokrajných nezávisle na ročních obdobích nebo měnícím se podnebí, ale změny které by to vyvolalo v ekonomické svéře, by měly velký dopad na redukci mezikontinentální a vnitrokontinentální dopravu. Tím by došlo ke snížení uhlíkových emisí a zmenšení zemědělských ploch, které by mohly nahradit lesy, prospěnější životnímu prostředí.
Vertical farms, vertical, a word describing the essence of the meaning of this type of cultivation. So why are we building vertical farms in sheet metal halls and using only the potential of racks stacked on top of each other? Let's use the potential of this technology and the great adaptability of plants to the new environment and create a new food source operating locally and in continuous operation. Not only would this benefit from the availability of local and foreign food regardless of the season or the changing climate, but the changes it would bring to the economic gap would have a major impact on reducing intercontinental and intracontinental traffic. This would reduce carbon emissions and reduce agricultural areas that could replace forests that are more environmentally friendly.
Description
Citation
HURNÍK, V. Vertikální farma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Prof. Dr. Henri Hubertus Achten (předseda) doc. Ing. arch. Miloš Florian, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mag.arch. Saman Saffarian (člen) Ing. arch. et Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. et Ing. Jan Vrbka (člen)
Date of acceptance
Defence
Student ve své práci popsal, z čeho vycházel ve své diplomové práci a ukázal svůj projekt „Vertikální farma“. Byla zodpovězena otázka posudku, dále student reagoval na dotazy a poznámky poroty. Architekt Saffarian vyzdvihuje systematičnost práce, klade otázku k modularitě projektu a jeho konkrétním detailům. Student dostatečně vysvětlil řešení provozu objektu a funkce farmy a objasnil generování struktury výsledné podoby objektu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO