S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární předpokládané použití je v rámci inteligentních elektroinstalací budov. Úvodní pasáž práce je věnována popisu protokolu S-Bus. Další části jsou zaměřené na charakteristiku schématu navrhnutého modulu a popis programového vybavení řídícího mikrokontroléru.
The subject of my bachelor’s thesis is a design of I/O module with digital inputs and digital relay outputs. This module is supposed to communicate with SAIA PCD controllers via SAIA S-Bus protocol. The primary purpose of the module is using as a component of intelligent building control system. The former part of the thesis contains S-Bus characteristics. The next passages are focused on a schematic design and a description of the implemented code in the microcontroller.
Description
Citation
VAŠKO, J. S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Milan Žalman, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO