Přístup malých a středních firem k využití laserových strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na laserovou technologii. Předkládá princip a typy laserů a využití laserů v průmyslu. Rovněž je rozebrán proces řezání, svařování, značení, vrtání a další operace, které je možné na laseru provádět. Následuje definování malé a střední firmy a u každé z nich je uvedena jedna situace z praxe. Jak u malé, tak střední firmy je uveden strojový park a výrobní sortiment. V závěru tématu jsou přiloženy dvě ukázky výrobního procesu, které jsou mezi sebou porovnány. V prvním případě se jedná o složitější součást vyráběnou pouze pomocí laseru a ve druhém případě o jednodušší součást vyráběnou pomocí více strojů.
This bachelor thesis focuses on laser technology. It presents the principle and types of lasers and the use of lasers in the industry. The process of cutting, welding, marking, drilling, and other operations that can be performed on the laser, are also discussed. The following part of the thesis defines a small and medium-sized company, and for each of them is given one situation from practice. For the small and medium-sized companies, their machinery and product range is listed. At the end of the bachelor's thesis, two examples of the production process are included and then further compared with each other. In the first case, it is a more complex part produced only by laser, and in the second instance, it is a simpler part produced by more machines.
Description
Citation
FALTUS, T. Přístup malých a středních firem k využití laserových strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaké další parametry laserového řezání je nutné volit? zodpovězeno 2. Dělal jste reálný průzkum zájmu o laserové technologie mezi reálnými firmami? zodpovězeno 3. Z jakém důvodu byl CNC soustruh popisován, když nebyl ve výsledku využit při výrobě? zodpovězeno 4. zodpovězeno 5. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO