Marketingový plán pro internetový obchod Fishbis

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a tvorbu marketingového plánu pro daný podnik a je rozdělena na tři části. První část je teoretická a je potřebná pro pochopení dané problematiky. Druhá část se zabývá analýzou daného podniku a využívá poznatků z teoretické části. Je zde také analyzováno současné postavení podniku na trhu a jeho marketingová strategie. Poslední část se zabývá vlastním návrhem řešení.
This thesis is focused on the analysis and formation of a marketing plan for a company. It is divided into three parts. The first - theoretical part is essential for understanding the issue. Second part is based on the analysis of a company. At the same time it uses knowledge´s which were mentioned in the first part. Third part expresses author´s own proposal.
Description
Citation
SLANINA, D. Marketingový plán pro internetový obchod Fishbis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Holek: Kdo vymýšlel grafiku vizitky? – odpovězeno Ing. Novák: Je dána možnost výběru druhu silonu přikládaného jako daru zdarma? Proč necílíte na mladé rybáře ve věku 12 - 18 let? – odpovězeno Ing. Heralecký: Jak jste dospěl ke zvýšení návštěvnosti o 2,5 % vlivem reklamního trička? Proč jsou náklady na vizitku tak nízké? – odpovězeno Ing. Luhan: Kdo zajišťuje komunikaci na sociální síti? Je vhodný e-mail marketing v případě daného produktu? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO