Prostor cyklické změny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt si klade za cíl reagovat na v cykličnost typickou pro letovisko v Pobaltí, což programově řeší pomocí propojení funkce dětského sanatoria s hotelem, objekt reaguje na komerční JUNKSPACE promenády zády tvořenými střechou, která vytváří jak přístřešek pro tržnici, tak soukromí sanatoriu.
The project aims to respond to the cyclical nature typical of a Baltic resort, which it programmatically addresses by linking the function of a children's sanatorium with a hotel, the building responds to the commercial JUNKSPACE promenade with a back facade formed by a roof that creates both a shelter for the market and privacy for the sanatorium.
Description
Citation
KRETTKOVÁ, K. Prostor cyklické změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (předseda) Mgr. art Ing.arch. Ján Pernecký  (člen) Ing. arch. Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. Ing. Jan Vrbka (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka prezentuje analýzy a svůj projekt. Autorka popisuje lokalitu a její návrh dětského sanatoria, vertikální komunikaci v podobě rampy a veřejné a komerční prostory v kontrastu sanatoria. Byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka reaguje na dotazy. Je vhodné kombinovat komerční prostory a sanatorium? Jsou pokoje pro pobyt dětí vhodně navrženy? Proč jste zvolila tvar ledviny? Chybí nám legendy a popisy jednotlivých místností, výkresy jsou špatně čitelné. Jak funguje konstrukční prvek deltabeam? Umožňuje prvek zalomení průvlaku? Studentka odpověděla nedostatečně na položené otázky Práce je navržena k dopracování z důvodu nedodělaného návrhu - absence legend a popisek int. prostor, chybí vizualizace spol. prostor a pokojů. Je potřeba doplnit popis konstrukčního řešení. Termín odevzdání: 15. 7. 2022. Koncept je nosný, je třeba jej rozvinout dále a lépe zobrazit.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO