Analýza vymáhání pohledávek u Zemědělského družstva Hrotovice, družstvo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem pohledávek, jejich zajištěním, promlčením a zánikem. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty mimosoudního a soudního vymáhání. Na pohledávky je nahlíženo z účetního, daňového a ekonomického pohledu. Analytická část charakterizuje vybraný podnikatelský subjekt a zabývá se rozborem současného způsobu zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. V závěru práce jsou zahrnuta nejvhodnější opatření pro zefektivnění způsobu vymáhání pohledávek a návrhy na zkvalitnění jejich zajištění.
This bachelor work focuses on the issue of security and the recovery of claims after their due date. The theoretical part concerns the creation of claims, their security, statutes of limitations and liquidation. The main part aims to clarify the essence of extra-judicial and judicial recoveries of claims. These claims are seen from the accounting, tax and economic perspective. The analytical part characterizes the selected business subject and features analysis of current securities and recoveries of claims after their due date. The final part of this work includes the most suitable arrangements for increasing the efficiency of methods of recovering claims and suggestions for improving their security.
Description
Citation
PELÁNOVÁ, J. Analýza vymáhání pohledávek u Zemědělského družstva Hrotovice, družstvo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího- odpovězeno. Otázky oponenta – odpovězeno. doc. Fedorová: Jak jsou vymáhány pohledávky u vybraného družstva. Jak jsou v práci řešeny účetní a daňové aspekty pohledávek. Jak proběhla analýza vymáhání pohledávek. Ing. Zábojová: Jak jsou v BP řešeny daňové opravné položky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO