Webová podpora technické němčiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V současné době jsou webové stránky velice rozšířeny do všech oblastí lidských činností. Jsou důležité pro obchodování, zábavu a také pro vzdělání. Jejich největší předností je snadná dostupnost po celém světě a obrovské množství informací, které poskytují. Já se v této práci zaměřím na vytvoření německo-českého výkladového slovníku pro podporu předmětu MEID.
In current time web pages are being greatly extended to the wide area of human activity. Pages are important for commerce, entertainment and for education too. One of the largest advantage is easy availability all over the world and huge information content, which offer. In those work I will be consider on creation Germany- Czech monolingual dictionary for support subject MEID.
Description
Citation
DOLEŽAL, O. Webová podpora technické němčiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO