Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce řeší problematiku zálohování a ukládání dat a jejich bezpečnost ve společnosti Alfa, jež se zabývá hydroizolací. Cílem práce je pomocí analýzy současného stavu podat návrh na efektivnější a kvalitnější řešení zálohy dat.
This bachelor thesis addresses the issue of data backup and storage and data security in company Alfa, which deals with waterproofing. The aim of the thesis is to provide a proposal for a more efficient and better data backup solution by analysing the current state of the company.
Description
Citation
LINDOVSKÝ, A. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: nejsou
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO