Forenzní analýza disků a metadat pod OS Linux

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje forenzní analýze paměťových prvků a metadat. Její součástí je tvorba linuxové aplikace zaměřené na obnovení dat z paměťových médií se souborovým systémem EXT, UDF a ISO 9660; a také několik výukových příkladů. Aplikace je vytvořená v jazyce C++ a obnovuje soubory pomocí vyhledávání jejich začátků a konců. Testování aplikace proběhlo na reálných datech a také bylo provedeno srovnání aplikace s již existujícími nástroji soustředěnými na tuto problematiku. Na základě testů bylo zjištěno, že aplikace dokáže uspět i v případech, kdy se nedají k obnově souborů využít informace ze žurnálu (tak pracují některé jiné aplikace).
This bachelor's thesis is about forensic analysis of memory devices and their metadata. It's part is also an application for Linux system which focuses on restoring data from memory devices using EXT, UDF and ISO 9660 file systems; and also some examples for educational use. The application was written in the C++ language and restores files by searching for their start and end tags. The application was tested on real data and it was also compared with already existing similar applications. As a result, it was found out that the application is successful even if there is no chance to work with informations stored in journal file of EXT file system, that is used by some of the other programs the application was compared with.
Description
Citation
KOCNOVÁ, J. Forenzní analýza disků a metadat pod OS Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Popište, jak jste postupovala při implementaci detekce začátku a konce souborů různých formátů, zejména odkud jste získala popis těchto formátů. Doplňte detailní postup měření pro srovnání nástrojů v kap. 5 dle kritiky ve 4. bodu posudku. Při srovnání nástrojů v kap. 4 a 5 jste nejspíš zjišťovala postupy, jakými pracují nástroje podobné vašemu řešení. Inspirovala jste se některými postupy? Pokud ano, kterými a proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO