Vzdálené ovládání inteligentní domácnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem práce bylo zajistit jednoduché a přehledné ovládání pro platformu Android a současně poskytnout uživateli možnost sledovat aktuální a analyzovat historická data ze senzorů v inteligentní domácnosti. Nad rámec zadání jsem rozšířil práci i na platformu Windows phone. Navržené uživatelské rozhraní vychází z požadavků na ovládání inteligentní domácnosti v rámci projektu IoT (Internet of Things), které jsou v této práci sepsány. Výsledné uživatelské rozhraní bylo otestováno pomocí dostupných automatizovaných testů a průběžného testování na úrovni aplha a beta. Dále byla kvalita rozhraní a uživatelská přívětivost vyhodnocena pomocí dotazníků.
The aim of the thesis was to ensure simple and clear operation while providing users the ability to monitor and analyze the current historical data from sensors in the smart home. Beyond the task I have extended the work on the Windows Phone platform. Designed user interface based on the requirements for intelligent home control in the project IoT (Internet of Things), which are written in this work. Tests were conducted using the available auto-mated testing and continuous testing at alpha and beta. Finally, the quality of the interface and user friendliness assessed using questionnaires.
Description
Citation
PODMOLÍK, L. Vzdálené ovládání inteligentní domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B "
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO