Jemné částice emitované z tepelného zdroje do vnitřního prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými z krbových kamen do vnitřního prostředí. Ze začátku se práce věnuje popisu biomasy a jejímu spalování. Následuje část, která se zaměřuje na škodliviny, vznikající při spalování biomasy, a v neposlední řadě je pozornost věnována i aktuální kvalitě ovzduší v České republice, metodám měření tuhých znečišťujících látek a popisu měřicí aparatury. V experimentální části je popsán výpočet koncentrace a následně jsou prezentována data, která byla naměřena při různých režimech provozu krbových kamen.
This bachelor's thesis deals with fine particles emitted to indoor space during combustion in fireplace stowes. The beginning of work is focused on the description of biomass and its combustion. In the following part the pollutants, which are produced by combustion of bio-mass are mentioned, and last but not least is attention focused on current air quality in Czech Republic methods of measure of solid pollutants and measuring equipment. Calculation of concentration is closely described in the experimental part, and then the data, which was measured on different modes of operations of fireplace stowes, is presented.
Description
Citation
HÁJEK, J. Jemné částice emitované z tepelného zdroje do vnitřního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a plně odpovědel na otazky oponenta: proč je početní koncentrace převedena na hmotnostní koncentraci?;existují expoziční limity pro PM2,5 a PM10?; Jaké by jste učinil opatření pro zlepšení kvality ovzduší ve vnitřním prostředí? Student byl v následné rozpravě tázan na otazky: byla sledována koncentrace částic po uhašení krbu? Zodpovězeno; Jaká byla časová konstanta meření přístroje pro jednotlivé oblasti měření?Zodpovězeno; Byla meřena vlhkost dřeva? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO