Degradace fotovoltaického modulu vlivem klimatických podmínek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem činnosti solárních článků a jejich rozdělením. Dále jsou probrány degradační vlivy a popisovány diagnostické metody používané k detekci chyb. V praktické části práce je proměřován fotovoltaický modul z OFF – GRID ostrovního solárního systému.
This Bachelor’s thesis deals with the theoretical analysis of the function of solar links and their sorting. It further looks on the degradation impacts and describes the diagnostical methods used for detecting defects. The practical part of this project examines the photovoltaic module from OFF-GRID solar system.
Description
Citation
KUTHAN, J. Degradace fotovoltaického modulu vlivem klimatických podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise: 1. Byl panel mezi měřeními elektroluminiscencí umístěn venku, nebo v laboratoři? 2. Jaké je napětí při regeneraci PID?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO