Vytvoření průmyslového scénáře s využitím WinCC Unified

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje tématu Vytvoření průmyslového scénáře s využitím WinCC Unified. WinCC Unified je vizualizační nástroj podporující vzdálený přístup přes web bez nutnosti instalace softwarů. Nutnost používání této technologie plyne zejména ze zavádění digitalizace a s tím spojeného zjednodušení průmyslových procesů. Nejprve je probrána problematika vzdálené komunikace, po které následuje popis základních funkcí WinCC Unified. Následně jsou zpracovány různé scénáře komunikace, které jsou spolu s vytvořením HMI knihovny hlavním cílem bakalářské práce. Práce je ukončena tématem analýzy zatížení komunikace mezi HMI a PLC v závislosti na počtu animovaných objektů na HMI obrazovce.
This bachelor thesis is devoted to the Creation of industrial scenario by means of using WinCC Unified. WinCC Unified is a visualization tool supporting remote access via the web without the necessity to install softwares. The urgency for using this technology results in particular from the introduction of digitization and the associated simplification of industrial processes. The issue of remote communication is discussed at first which is followed by a description of the basic functions of WinCC Unified. Then various communication scenarios are processed which are the main target of the bachelor’s thesis together with the creation of the HMI library. The work is ended by the topic of analysis of communication load between HMI and PLC depending on the number of animated objects on the HMI screen.
Description
Citation
ŠOTOLA, B. Vytvoření průmyslového scénáře s využitím WinCC Unified [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Na str. 72 v části „Otevření zabezpečeného kanálu“ uvádíte, že komunikace proběhla na nezabezpečeném spojení a bez certifikátu. Byla komunikace v kanálu zabezpečena nebo nezabezpečena? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO