Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá finančnou analýzou spoločnosti Zásilkovna s.r.o počas sledovaných rokov 2017 – 2021. Pomocou metód finančnej analýzy a na základe využitia výkazov z účtovníctva spoločnosti, práca hodnotí finančné zdravie a konkurencieschopnosť firmy Zásilkovna s.r.o., taktiež ponúka návrhy na zlepšenie finančnej situácie firmy, ktoré vychádzajú z jej analýzy a teoretických poznatkov. Na konci bakalárskej práce je ponúknutý návrh zvýšenia ziskovosti tržieb pomocou navýšenia cien azachovania nákladov, pričom si spoločnosť zachová postavenie najlacnejšej kuriérskej firmy na trhu.
The bachelor's thesis deals with the financial analysis of the company Zásilkovna s.r.o. during the monitored years 2017-2021. Using methods of financial analysis and based on the use of statements from the company's accounting, the thesis evaluates the financial health and competitiveness of the company Zásilkovna s.r.o., and offers suggestions for improving the company's financial situation, which are based on from its analysis and theoretical knowledge. At the end of the bachelor's thesis, a proposal is offered to increase the profitability of sales by increasing prices and maintaining costs, while the company maintains its position as the cheapest courier company on the market.
Description
Citation
ELEŠOVÁ, N. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Josef Veselý, Ph.D. - V kapitole 3.8 uvádíte provozní ukazatele, které však nejsou relevantní pro podniky poskytující služby. Uvažovala jste, jaké jsou tedy relevantní ukazatele? Zodpovězeno. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - V souvislosti s otázkou oponenta - v čem je přínos pro zákazníka, když dojde ke platbě za zboží částečně předem a zbytek platby za 4 dny? Částečně zodpovězeno. Jaké by byly nevýhody pro eshop v rozdělení platby? Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO