Vizualizace algoritmů bezztrátové komprese

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje především na vývoj softwaru pro vizualizaci několika nejpoužívanějších algoritmů bezztrátové komprese. První část práce představuje teoretické poznatky z oblasti bezztrátových kompresních algoritmů. Druhá část práce je věnován popisu vývoje softwaru v prostředí Matlab. Návrh se věnuje především vytvoření prostředí pro vkládání dat a jejich zakódování pomocí nejběžnějších algoritmů bezztrátové komprese, porovnání jednotlivých algoritmů vzhledem k účinnosti kódování a vizualizace průběhu jednotlivých algoritmů a jejich vlastností při samotném průběhu kódování. V závěru práce je prezentován výsledný software.
This thesis focuses mainly on the development of visualization software for some of the most used lossless data compression algorithms. The first part of the thesis is devoted to the theoretical findings from the lossless data compression field. The second part of the thesis deals with the description of practical development of the software using Matlab. The draft is mainly focused on creating such environment to input data which will be encoded using most common lossless data compression algorithms, the comparison based on efficiency of those algorithms and visualization of the algorithm characteristics while in the process of encoding. Last part of the thesis is focused on presenting the final result of the software development.
Description
Citation
MADEJA, J. Vizualizace algoritmů bezztrátové komprese [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Sýkora (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Jak je definována míra komprese použitá při vzájemném porovnání jednotlivých algoritmů? O kolik procent by se snížil čas potřebný pro výpočet hodnot sloupcového grafu při vzájemném porovnání algoritmů tím, že by se v příkazovém okně nezobrazovaly veškeré dílčí mezivýsledky, které v tomto případě nemají pro uživatele žádný význam?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO