Vzduchotechnika přednáškových prostor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Má bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu mikroklimatických podmínek problematických prostor Gymnázia L. Jaroše v Holešově a návrhem optimálního vzduchotechnického systému. Na základě uskutečněných měření a provedených simulací proudění vzduchu zahrne návrh řešení úpravy vzduchu a výběr vhodných možností jeho distribuce, které povedou ke zkvalitnění tepelně-vlhkostního mikroklimatu.
My thesis deals with evaluation of the current state of microclimatic conditions of problem areas in the L. Jaros Grammar School in Holesov and designing optimal air conditioning. Based on the measurements and simulations of airflow that were carried out, the design includes solution of air regulation and selection of appropriate options to its distribution, which will lead to improvement of thermal-moisture microclimate.
Description
Citation
VOJKŮVKOVÁ, P. Vzduchotechnika přednáškových prostor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO