Model workflow a jeho grafické rozhraní

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Management podnikových procesů se stává velmi důležitým tématem při návrhu a vývoji podnikových informačních systémů. Workflow systémy zabírají přední místa v architektuře podnikového informačního systému, kvůli stále větší optimalizaci průběhu jednotlivých procesů. Tento projekt se zabývá paralelním zpracováním podnikových procesů a jejich implementací v komplexním informačním systému. Jejím obsahem je návrh knihovních funkcí pro podporu modelování procesů nad systémem Workflow společnosti Vema, a. s. a jeho databází. Důležitou součástí projektu je řešení paralelního zpracování business procesu a jeho modelová implementace.
Business process management is important topic in business information systems. Workflow systems are taking the top places in company information system architecture due to aspiration to make business process more and more optimized. This project is about parallel processing and implementation of business processes parallel processing in complex information systems. Content of this project is o function and object library for modeling business process in Vema, a. s. Workflow system. Important part of this project is parallel processing solution and its implementation.
Description
Citation
JADRNÝ, M. Model workflow a jeho grafické rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. RNDr. Pavel Hruška, CSc. (člen) doc. Mgr. Daniela Chudá, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Diskutujte řešení paralelismu v procesech a vhodnost modelu zasílání zprav. Diskutujte budoucí rozvoj aplikace se zaměřením na BPMN.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO