Senzor plynů založený na uhlíkových nanočásticích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá charakterizací senzorů plynů na bázi uhlíkových nanostruktur. Teoretická část pojednává o základních pojmech spojených s problematikou detekce plynů, vlastnostech uhlíkových nanostruktur a o metodách jejich přípravy. V praktické části práce je vyhodnocena odezva vzorků na amoniak, vliv žíhání na jejich odezvu a srovnání čistých vzorků a jejich modifikací.
This thesis deals with characterization of gas sensors based on carbon nanomaterials. In the theoretical chapter, the basic terms connected with the gas detection field, properties of different carbon nanoparticles and methods of their preparation are described. Practical experiments include the evaluation of samples` responses to ammonia, influence of annealing on their response and comparison of pure samples and their modifications.
Description
Citation
MORÁVEK, P. Senzor plynů založený na uhlíkových nanočásticích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šesták (člen) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student seznámil státní závěrečnou komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO