Analýza místních poplatků ve Vyškově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Analýza místních poplatků ve Vyškově“ se zaměřuje zejména na místní poplatky. Teoretická část je věnována jednotlivým místním poplatkům a jejich účelu. V této části se zabývám také rozpočtem a příjmy obcí. Praktická část je určena místním poplatkům ve Vyškově. Řeším v ní možnost zvýšení maximální zákonné sazby jednoho z místních poplatků a dopad tohoto zvýšení na rozpočet Vyškova.
Bachelor‘s thesis „Analysis of local fees in municipality Vyškov“ focuses mainly on local fees. The theoretical part is devoted to the various local fees and their purpose. In this part deals with the budget and revenues of municipalities. The practical part is determined by the local fees in Vyskov. The practical part solves the possibility of increasing the maximum statutory rate of one of the local feees and the impact of this increase on the budget of Vyškov.
Description
Citation
PODANÝ, S. Analýza místních poplatků ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO