Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem mé bakalářské práce je hodnocení finanční situace výše zmíněného podniku. Konečným výsledkem práce je poskytnutí návrhu na zlepšení stávající situace pomocí vybraných metod finanční analýzy.
The content of my bachelor´s thesis is an assessment of the financial situation of the company mentioned above. The final result of the thesis is providing suggestions on improving the current situation using some selected methods of financial analysis.
Description
Citation
KRATOCHVÍLOVÁ, E. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Ing. Lipovský - v práci zmiňujete recesi - jak byste recesi vysvětlila? zodpovězeno částečně - říkáte, že cizí zdroje jsou levnější než vlastní, proč? zodpovězeno částečně Ing. Polák - proč ta společnost drží tak moc peněz na bankovním účtu? zodpovězeno - navrhovala jste snížení nákladů, na co byste se zaměřila? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO