Formy bydlení a ubytování studentů vysokých škol

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Jako předmět své doktorské práce jsem si na začátku zvolil obecné téma bydlení studentů. V předchozích ročnících studia jsem se zabýval intenzivní analýzou této problematiky, zkoumáním různých forem a možností ubytování zejména vysokoškolských studentů. Moje práce si klade za úkol naznačit možné varianty vývoje jak forem ubytování, tak odhad výhledových kapacit, nezbytných pro rozvoj vzdělávání v České republice a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Kromě logického směřování výzkumu na formy bydlení a ubytování vysokoškolských studentů, se do popředí mého zajmu dostaly ještě dvě další nosná témata disertační práce: vliv této početné skupiny studentů na danou lokalitu, její kladné a záporné přínosy pro okolí. Dále jsem se intenzivně zabýval stavebně-technickými trendy v navrhování ubytovacích zařízení pro studenty, zvláště s ohledem na dynamicky se měnící tepelně-technické požadavky na výstavbu. Tento zájem dále zpracovávám v přílohách disertační práce jako analýzu stávajících zařízení pro studenty, s uvedením několika významných a architektonicky výjimečných staveb převážně z evropské stavební produkce.
Description
Keywords
Citation
XIII. Vědecká konference doktorandů. 2009 s. 173-180. ISBN 978-80-214-3878-1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO