Studie průběhu zakázky obchodním podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této práce je studium průběhu zakázky vybraným obchodním podnikem a následné navržení takových opatření, která by vedla ke zvýšení efektivnosti tohoto procesu, nárůstu objemu zakázek, zvýšení jakosti dodacích služeb a spokojenosti zákazníků.
The theme of this thesis is to study the course of the contract the successful commercial enterprise and the subsequent drafting of such measures that would increase the effectiveness of this process, the increase in the volume of orders, increasing the quality of service delivery and customer satisfaction.
Description
Citation
POLCR, L. Studie průběhu zakázky obchodním podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: Nebyly položeny. Otázky oponenta: Zodpovězeny. Prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc.: Kolik má zkoumaný podnik zaměstnanců? Uvádíte, že zkoumaný podnik dováží z Číny, kdo z podniku komunikuje s Čínou? Proč podnik neobchoduje s čínským partnerem přímo, proč využívá zprostředkovatele? Zodpovězeno. Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: Zkoumaný podnik dováží finální produkt, který prodává ve vlastním obalu? Jaké je využití skladníků v průběhu roku? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO