Návrh informačního systému pro automatizaci vybraných procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca pojednáva o problematike firemných procesov a ich automatizácii. Východiskom zadania je výsledok analýzy súčasného stavu firmy VEEM, s.r.o., jej firemných procesov, interných zdrojov, analýzy konkurencie a požiadaviek samotnej spoločnosti. Ako riešenie problému neoptimálneho spracovávania procesov predkladá táto práca návrh časti informačného systému postaveného na internetovom rozhraní a špeciálnu webovú aplikáciu, ktoré prinášajú pre firmu výhody ako konkurenčné, tak i urýchlenie a uľahčenie práce zamestnancov a tiež atraktivitu a transparentnosť pre zákazníkov firmy.
The bachelor thesis deals with the issue of business processes and its automation. The starting point of the assignment is the result of the analysis of the current situation of the company VEEM Ltd. and the requirements of the company. The analysis focuses on the company’s processes, its competitors and internal resources. As a solution to the problem of non-optimal processes this thesis presents a part of the information system via an Internet interface and a special Web application. These enhancements provide competitive advantages for the company, attractiveness and transparency for the customers and the main purpose is simplification and speeding up work of the employees.
Description
Citation
MRUŠKOVIČOVÁ, T. Návrh informačního systému pro automatizaci vybraných procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno. doc. Koch: Jakým způsobem je řízeno přihlašování uživatelů. doc. Karpíšek: Jakým způsobem je řešeno rozhraní IS.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO