Řízení robotické ruky pomocí virtuální reality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá možností řešení řízení robotické ruky pomocí virtuální reality. K realizaci je využita protetická ruka z projektu InMoov. Práce popisuje základní výrobní principy 3D tisku a zabývá se materiály vhodnými pro konstrukci zvolené robotické ruky. Popisuje funkci a způsob řízení servomotorů, ovládání za využití platformy Arduino komunikující s počítačem za softwarové podpory prostředí MyRobotLab. Pro snímání pohybu je použit ovladač pro virtuální realitu Leap Motion.
This bachelor thesis deals with possible solution of controlling robotic hand with virtual reality. To realize this work is used a prosthetic hand from the InMoov project. This thesis describes basic principles of 3D print technology and deals with materials suitable for manufacturing of a chosen robotic hand. As next describes function and controlling of servos, hand control using prototyping platform Arduino communicating with the computer with MyRobotLab software support. To capture movement is used motion sensor for virtual reality Leap Motion.
Description
Citation
SLÁMA, P. Řízení robotické ruky pomocí virtuální reality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Jakým způsobem je robotická ruka řizena v projektu InMoov? Jsou nějaké další možnosti využití této ruky? Jaký byl váš konkrétní přínos v této práci? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO