Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Záměrem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského záměru na rozšíření stánkového prodeje kávy o e-shop. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů souvisejících s podnikáním a konkurencí na trhu s kávou. Praktickou část věnuji konkrétnímu podnikatelskému záměru a jeho vyhodnocení, zdali je vůbec podnikatelský záměr realizovatelný.
The aim of this bachelor thesis is to create a business plan to expand the stall sales of coffee by a brick and an e-shop. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on the definition of basic terms related to business and competition in the coffee market. The practical part is dedicated to the specific business plan and its assessment of whether the business plan is feasible or not.
Description
Citation
QASEMOVÁ, S. Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Fabian (místopředseda) Ing. Romana Hajkrová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Zámečník (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno doc. Zinecker: V bakalářské práci máte zmíněnou analýza hrozeb a rizik. Jaké by mohly být rizikové faktory ovlivňující dodavatelský trh? doc. Zinecker: Co se může stát ve vztahu k dodávkám se surovinami? odpovězeno Ing. Hajkrová: Skladové prostory kávy. Odkud dovážíte kávu? odpovězeno Ing. Hajkrová: Přemýšlela jste o optimalizaci webových stránek? odpovězeno Ing. Hajkrová: Kolik stojí výroba kávy? odpovězeno Ing. Juřica: Uvažovala jste, že se změní nákupní chování zákazníků se spuštěním eshopu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO